Maori
    Wedding Locations


Kia horo te marino
Kia whakapapa pounamu te moana
Kia tere te karohirohi
Mo ake tonu ake
I mua o tou huarahi
mou ake tonu ake.

May the seas be calm
May the shimmer of summer
Glisten like the greenstone
Dance across your pathway
Now and forever more

Darren and Michelle Brown
New Zealand Maori Weddings

Mokoia Island - Rotorua
 
About Us | Renewal of Vows | Wedding Procedure | Wedding Venues | Marriage Certificate | Gallery | Testimonies
33 Rutland Street, Rotorua
Aotearoa ( New Zealand )
| Phone: (021) 254 5696
Outside NZ: +64 21 254 5696
| Fax: (07) 347 6589
Outside NZ: +64 7 347 6589
| Email:
info@maoriweddings.com